Pressmeddelande14 december 2021

Resultatet av Kungsledens återköpserbjudande i samband med ägarförändring

Resultatet av Kungsledens återköpserbjudande till obligationsinnehavarna i samband med ägarförändringen i bolaget är nu klart. Nedan följer en beskrivning av utfallet.

Den 17 november 2021 meddelade Kungsleden AB (publ), org. nr. 556545-1217, obligationsinnehavarna att ägarförändringar har skett (se mer information här).

Därefter annonserade Kungsleden den 23 november 2021 ett obligatoriskt återköpserbjudande där Nordea Bank Abp agerar ”paying agent” i samband med betalningen av återköpsbeloppet samt hanterar likvid av återköpserbjudandet.
 

Återköpserbjudandet löpte ut kl 12:00 CET den 6 december 2021.


Översikt av obligationerna som påverkas av återköpserbjudandet

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Utestående belopp innan återköpserbjudandet / Inlämnat återköpsbelopp / Utestående belopp efter återköpserbjudandet

SEK 550 000 000 1,593% med förfall september 2026 / SE0013882610 / 550 000 000 / 550 000 000 / 0

SEK 400 000 000 1,963% med förfall mars 2028 / SE0013882941 / 400 000 000 / 290 000 000 / 110 000 000

Likvid för återköpserbjudandet kommer att redovisas den 17 januari 2022 (”Likviddagen”) och kommer att hanteras av Nordea med samtliga obligationsinnehavare som deltagit i återköpet. I samband med inlösen kommer de befintliga obligationerna makuleras av Kungsleden.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, VD Kungsleden, 08 503 052 27, ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Nordea Bank Abp, +45 2465 7750, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 43 182 Mkr. Kungsleden är sedan november att dotterbolag till Castellum. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig