Pressmeddelande04 augusti 2021

Moody´s utvärderar förutsättningar för en uppgradering av Kungsledens kreditbetyg

Moody´s utvärderar förutsättningar för en uppgradering av Kungsledens kreditbetyg. Granskningen följer efter Castellums uppköpserbjudande som offentliggjordes den andra augusti avseende samtliga aktier i Kungsleden AB.

Moody´s bedömer transaktionen som kreditpositiv för Kungsleden då det sammanslagna bolaget kommer att ha en tillgångsportfölj motsvarande 157 Mdkr och en stark finansiell position.

Moody´s bedömer att bolagens tillgångsportföljer med tydligt fokus på kontor i attraktiva lägen kommer att komplettera varandra väl och sannolikt bidra till operationella och finansiella synergier.

Moody´s bedömer också att det sammanslagna bolaget kommer att ha en solid finansiell profil och en ambition om att upprätthålla en Baa2 rating. Den nya koncernens tillgång till olika finansieringskällor anses också förbättras efter samgåendet vilket kan bidra positivt till möjligheten att utöka andelen tillgångar som inte är pantsatta i det sammanslagna bolaget. 

”Kungsleden är som vi kunde konstatera senast vid vår halvårsrapportering ett välskött och kreditvärdigt fastighetsbolag med god intjäningsförmåga och mycket ljusa framtidsutsikter. Att Moody´s nu väljer att utvärdera Kungsledens kreditbetyg för en potentiell uppgradering med anledning av Castellums uppköpserbjudandet stärker bilden av att ett samgående skulle skapa ett finansiellt ännu starkare bolag”, säger Kungsledens styrelseordförande Charlotte Axelsson.

For mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Axelsson, styrelseordförande Kungsleden, 070 222 64 88, charlotte.axelsson@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 42 539 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig