Pressmeddelanden

Moody´s bedömer att Kungsledens nya finansiella policy är kreditpositiv

Kreditvärderingsinstitutet Moody´s konstaterar i en kommentar att Kungsledens nya mål, att belåningsgraden långsiktigt inte ska överstiga 45 procent är kreditpositivt eftersom det indikerar bolagets intentioner att upprätthålla en låg belåning över tid.

Moody´s noterar också att Kungsleden levererat ett bra resultat för 2020 och att bolaget visat en god motståndskraft trots pandemin.

För ett höjt kreditbetyg vill Moody´s se att den positiva utvecklingen av belåningsgraden fortsätter och att andelen upplåning utan dedikerade fastighetspanter ökar ytterligare. Per årsskiftet utgjorde 47 procent av låneportföljen lån utan säkerhet och andelen ej pantsatta tillgångar utgjorde 33 procent av de totala tillgångarna.

”För de kommande fem åren är fokus inställt på hållbar tillväxt med en ännu starkare finansiell ställning. Vi ska bland annat växa vår fastighetsportfölj från 41 till 55 Mdkr och förvaltningsresultatet ska öka med mer än 30 procent genom fortsatt framgångsrik projektutveckling, hyrestillväxt och strategiska förvärv. Vår belåningsgrad ska långsiktigt inte överstiga 45 procent och ambitionen är att förbättra vår investment grade-rating ytterligare”, säger Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden.

Moody´s ”Issuer comment on new financial goals” finns att ta del av på Kungsledens webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden | 0708 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 40 718 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se