Pressmeddelande08 juli 2021

Kungsleden tecknar nya hyresavtal med ABB och NKT i Alingsås

Kungsleden förlänger och utökar hyresavtalen med ABB och NKT i fastigheten Bulten 1 som ligger i Alingsås.  Ett nytt lager och en logistikhall kommer att byggas för att möta hyresgästernas behov.

 

”Det är otroligt roligt att ABB och NKT gör satsningar för att utöka produktionen i fastigheten och att vi som fastighetsägare kan vara med och stötta hyresgästernas verksamheter. Dessutom skapas nya arbetstillfällen vilket är positivt för Alingsås”, säger Ulrica Sjöswärd, Regionchef Göteborg/Malmö på Kungsleden.

Kungsleden har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om 8 019 kvadratmeter med ABB med en total årshyra på 12,6 miljoner kronor. I samband med det kommer Kungsleden att bygga en ny lagerhall om cirka 540 kvadratmeter.

NKT som är ledande leverantör av kablar till energibranschen har tidigare hyrt i andrahand av ABB men skriver nu ett 10-årigt hyresavtal om 10 738 kvadratmeter med en total årshyra på cirka 14 miljoner kronor. Till följd av avtalet bygger Kungsleden en ny logistikhall om cirka 1 200 kvadratmeter för att möta NKT:s behov.

Fastigheten Bulten 1 är belägen i industriområdet Sävelund i östra Alingsås, cirka fyra mil från Göteborg. Anläggningen uppfördes 1990 och rymmer förutom ABB och NKT:s verksamheter även en restaurang. Fastigheten är fullt uthyrd.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrica Sjöswärd, Regionchef Göteborg/Malmö, Kungsleden, 031-755 56 31, ulrica.sjosward@kungsleden.se
Anna Trane, Kommunikationschef, Kungsleden, 070-884 74 69, anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 42 539 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig