Pressmeddelande14 juni 2021

Kungsleden stärker organisationen inom projektutveckling

Kungsleden rekryterar Patrick Heddini som ny projektchef i Stockholm och Joakim Riström som ny affärsutvecklare i Mälardalen. Båda tillträder sina tjänster efter sommaren och blir en viktig del i arbetet med projekt- och fastighetsutveckling. Samtidigt internrekryteras Malin Evertsson som ny projektledare i Mälardalen.


Patrick Heddini, Joakim Riström och Malin Evertsson. 

Patrick Heddini börjar sin tjänst som projektchef Stockholm i augusti. Han kommer närmast från Fabege där han arbetat sedan 2012, varav de senaste 3,5 åren som projektchef. Rekryteringen av Patrick är ett led i Kungsledens ambition att arbeta än mer aktivt med värdeskapande fastighetsutveckling.

Samtidigt tillträder Joakim Riström tjänsten som affärsutvecklare i Mälardalen. Joakim kommer närmast från en tjänst som fastighetschef på Mälarenergi. Dessförinnan var han projektchef på NCC samt affärsutvecklare på Castellum.

”Vi är glada över två starka rekryteringar i Patrick och Joakim. De kommer att bli centrala i Kungsledens arbete med värdeskapande fastighetsutveckling vilket är en viktig del i vår affärsstrategi”, säger Hanna Brandström, Head of People and Culture på Kungsleden.

Kungsleden internrekryterar även Malin Evertsson som ny projektledare i Mälardalen. Malin har tidigare arbetat som förvaltare och har lång erfarenhet inom Kungsleden av nära arbete med kund och hyresgästanpassningar vilket blir en tillgång i hennes nya roll.


 

For mer information, vänligen kontakta:

Hanna Brandström, Head of People and Culture, Kungsleden, 08-503 052 17, hanna.brandstrom@kungsleden.se
Anna Trane, kommunikationschef, Kungsleden, 08-503 052 20, anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 mars 2021 ägde vi 208 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 41 814 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig