Pressmeddelande31 maj 2021

Kungsleden offentliggör uppdaterat grundprospekt för Medium Term Note – program

Kungsleden har beslutat att utöka ramen på sitt MTN- program för obligationsupplåning från 12 Mdkr till 15 Mdkr eller motsvarande i euro eller norska kronor och offentliggör idag ett uppdaterat prospekt.

”Vi fokuserar på hållbar tillväxt och en förstärkt finansiell position för Kungsleden med målsättningen att förbättra vårt kreditbetyg ytterligare. Vi utökar ramen på programmet för att fortsatt kunna dra nytta av det goda investerarintresset i obligationsmarknaden. Inte minst ser vi ett stort intresse för Kungsledens gröna obligationer och vi anpassar villkoren i programmet för att i framtiden också kunna emittera hållbarhetslänkade obligationer med utgångspunkt från Kungsledens ambitiösa hållbarhetsstrategi”, säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

Sedan programmet lanserades 2017 har Kungsleden varit en aktiv emittent i kapitalmarknaden. Kungsleden hade vid utgången av det första kvartalet i år 9,2 Mdkr i utestående obligationer varav 7 Mdr utgörs av gröna obligationer.

Grundprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Det nya grundprospektet daterat 31 maj 2021 ersätter tidigare grundprospekt daterat 25 maj 2020.

Det uppdaterade grundprospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens webbplats www.fi.se och på Kungsledens
webbplats.


 

For mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden, 08-503 052 04, biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO Kungsleden 08-503 052 27 ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 mars 2021 ägde vi 208 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 41 814 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig