Pressmeddelande10 juni 2021

Kungsleden och Aroseken i samarbete för att utveckla bostäder på Finnslätten i Västerås

Kungsleden har tecknat avtal med Aroseken om att avyttra del av fastigheten Västerås Effekten 5 för framtida bostadsändamål. Målsättningen är att tillskapa drygt 15 000 kvm BTA bostäder och priset uppgår till 2 000 kr/kvm BTA.

På den del av fastigheten som är föremål för försäljning står idag en vakant byggnad om ca 8 000 kvm. Arbetet med ändring av detaljplanen har nyligen inletts med målsättningen att ha en färdig detaljplan under 2023.

”Avtalet med Aroseken om att bygga bostäder är ett viktigt steg i rätt riktning för Vision Finnslätten. Här skapar vi morgondagens högteknologiska område för internationella företag. Vi planerar för kontor, industri- och logistiklokaler i världsklass jämte internationell skola, förskola och är så glada över att Aroseken ska utveckla bostäder här, säger Mats Eriksson, Regionchef Mälardalen på Kungsleden.

Aroseken tillträder vid lagakraftvunnen detaljplan och genomförd avstyckning.

”Vi känner oss mycket hedrade att Kungsleden har valt oss som strategisk partner att utveckla bostäder till Finnslätten. Vi ser oerhört mycket fram emot samarbete där vi tillsammans med Kungsleden kan hjälpa våra industriföretag att bli ännu mer konkurrenskraftiga genom att erbjuda en gedigen bredd av nya bostadsalternativ”, säger Arosekens VD Christian Brobeck.

2018 startade Kungsleden en dialog med sin största hyresgäst på Finnslätten, ABB, om att utveckla området. Idéerna diskuterades vidare med Västerås Stad som välkomnade de samhällsutvecklande initiativen med stort engagemang. Ett kreativt samarbete mellan Kungsleden, ABB, Västerås Stad, Mälardalens högskola, Northvolt, Westinghouse, Alstom, med flera har sedan lett fram till Vision Finnslätten vars syfte är att utveckla området till en attraktiv plats för världsledande högteknologiska företag.

For mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman Vice VD och CFO Kungsleden 08 503 052 27 ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Christian Brobeck VD Aroseken 073 707 91 18 christian.brobeck@aroseken.se
Mats Eriksson, Regionchef Mälardalen Kungsleden 070 588 79 99 mats.eriksson@kungsleden.se
Anna Trane Kommunikationschef Kungsleden 0708 84 74 69 anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 mars 2021 ägde vi 208 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 41 814 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig