Pressmeddelanden

Kungsleden fortsätter att låna grönt med attraktiv prissättning

Kungsleden har under sitt MTN-program utökat ett befintligt grönt obligationslån med 300 Mkr. Obligationen emitterades till kursen 101,166% vilket motsvarar en marginal över Stibor på 1,30%. Obligationen har slutligt förfallodatum i januari 2027.

”Intresset bland investerare att placera i Kungsledens gröna obligationer är fortsatt stort. Sedan januari 2020 har vi emitterat sammanlagt 3,2 Mdr, merparten i gröna obligationer på långa löptider och med attraktiv prissättning. Det är mycket glädjande att vi nu är tillbaka på samma prisnivå som vi lånade till före pandemin,” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

Kungsleden har kraftigt ökat andelen grön finansiering de senaste åren. I dagsläget utgör andelen grön finansiering ca 40% av den totala låneportföljen. Ambitionen är att all finansiering på sikt ska vara grön.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden | 070-690 65 97 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden | 070-884 74 69 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se