Pressmeddelande09 juli 2021

Kungsleden finansierar verksamheten med fokus på mångfald och klimat

Kungsleden förlänger och utökar ett kreditlöfte på totalt 2,9 miljarder kronor hos Handelsbanken och kompletterar lånevillkoren med målsättningar avseende mångfald och klimat. Kreditlöftet är hållbarhetslänkat och Sveriges första med både ett mångfaldsmål och mål att reducera energianvändningen och CO2-utsläppen i våra fastigheter med minst 25% till 2025 jämfört med 2020.

Kreditlöftet löper på 4 år och utökas med 300 Mkr till totalt 2,9 miljarder i samband med refinansieringen.

”Vi tror på ett inkluderande samhälle och vi strävar aktivt mot att öka mångfalden i Kungsleden för att avspegla samhället i stort vilket vi är övertygande om kommer att bidra till våra långsiktiga affärsmål. Klimatet är vår tids utmaning och vi är fokuserade på att nå våra ambitiösa klimatmål. Genom att vi nu också kunnat länka villkor i finansieringsavtal till dessa målsättningar får vi ytterligare incitament att fortsätta detta viktiga arbete”, säger Kungsledens vice VD och CFO Ylva Sarby Westman.

Kreditlöftet är en viktig del av Kungsledens likviditetsberedskap och syftar primärt till att utgöra backup för emissioner av certifikat och låneförfall i obligationsmarknaden.

Kungsleden ska bli klimatpositiva i hela värdekedjan till 2035 och våra långsiktiga klimatmål är i linje med max 1.5 graders global uppvärmning enligt vetenskapen (Science Based Target initiative). Arbetet för att nå våra högt ställda klimatmål innefattar bland annat material med låg klimatpåverkan, återbruk, energieffektiviseringar, installation av solceller och geoenergianläggningar, inköp av fossilfri fjärrvärme och att använda klimatvänliga köldmedier.

Kungsleden är sedan länge ett jämställt bolag på alla nivåer inom organisationen och fokuserar nu intensivt på att nå övriga mångfaldsmål för att bättre spegla vårt samhälle. Arbetet bedrivs bland annat genom rekryteringsprocessen och i ett kontinuerligt värdegrundsarbete i hela organisationen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice VD & CFO Kungsleden, 08 503 052 27, ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Anna Trane, Kommunikationschef, Kungsleden, 0708 84 74 69, anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 42 539 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig