Pressmeddelande16 juni 2021

Kungsleden avyttrar bostadsbyggrätter i Norrköping

Kungsleden har tecknat avtal med Reliwe AB om att avyttra en obebyggd del av fastigheten Norrköping Oxelbergen 1:2 som har planlagts för bostadsändamål.

Priset uppgår till 16,6 Mkr vilket motsvarar 4 100 kr/kvm BTA och överstiger fastighetens bokförda värde med drygt 3 Mkr.

”Vi fortsätter att realisera den fina byggrättspotential som vi har i vår fastighetsportfölj och ser fram emot att bli grannar med ett attraktivt och modernt bostadskvarter. För närvarande har Kungsleden drygt 280 000 kvm bostadsbyggrätter under framtagande som vi avser att avyttra i takt med att de närmar sig färdigställande” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

Frånträde av fastigheten kommer att ske den 1 oktober 2021.

 

For mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman Vice VD och CFO Kungsleden 08 503 052 27 ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden 0708 84 74 69 anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 mars 2021 ägde vi 208 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 41 814 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig