Pressmeddelande19 november 2021

Kungsleden ansöker om avnotering

Till följd av att Castellum AB (publ) kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Kungsleden AB (publ) och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i bolaget, har styrelsen för Kungsleden beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Den 10 november 2021 meddelade Castellum att bolaget innehar mer än 90 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Kungsleden och förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Kungsleden ovillkorat samt fullföljde erbjudandet. Per den 19 november 2021 kontrollerar Castellum cirka 96,5 procent av totalt antal utestående aktier och röster i Kungsleden. Castellum har även påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Kungsleden.

Mot bakgrund av det ovanstående, och i enlighet med önskemål från Castellum, har styrelsen för Kungsleden beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Kungsledens aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart bolaget erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm.

Som tidigare meddelats har styrelsen för Kungsleden, på begäran av Castellum, kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 10 december 2021 för bland annat val av ny styrelse. För mer information, se separat pressmeddelande med kallelsen till stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Axelsson, Styrelseordförande, Kungsleden, 070 222 64 88, charlotte.axelsson@kungsleden.se
Anna Trane, Kommunikationschef, Kungsleden, 070 884 74 69, anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 43 182 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig