Pressmeddelanden

Inbjudan till Kungsledens kapitalmarknadspresentation – helårsrapport 2020, femårig affärsplan & nya finansiella mål

Kungsleden bjuder in investerare, analytiker och finansiell media till vår interaktiva digitala kapitalmarknadsdag den 11 februari 2021 kl. 10.00 – 11.30. VD Biljana Pehrsson och vice VD och CFO Ylva Sarby Westman presenterar Kungsledens helårsrapport för 2020, bolagets kommande femåriga affärsplan med fokus på tillväxt samt nya finansiella mål.

Kungsledens helårsrapport publiceras kl. 06:55 på bolagets hemsida. Presentationsbilderna som kommer att visas läggs upp bredvid rapporten kl. 08:00.

Kungsledens kapitalmarknadspresentation livesänds kl. 10.00 - 11.30 CET.
Presentationerna som livesänds kommer att hållas på engelska med möjlighet att ställa frågor till Biljana Pehrsson och Ylva Sarby Westman.

För att deltaga vid livesändningen registrera dig här. Använd samma länk den 11 februari för att följa och deltaga vid presentationen. Frågor kan skickas in skriftligen via webbspelaren under sändningen.

Agenda för Kungsledens kapitalmarknadspresentation

  • Presentation av Kungsledens bokslutskommuniké för 2020
  • Presentation av Kungsledens femåriga affärsplan och nya finansiella mål
    • Måluppfyllnad sedan strategiskiftet
    • Nya finansiella mål
    • Affärsplan
  • Q & A

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden | +46 708 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se