Pressmeddelande10 december 2021

Beslut om ny styrelse vid extra bolagsstämma i Kungsleden

Vid Kungsledens extra bolagsstämma den 10 december 2021 valde stämman Rutger Arnhult som ny styrelseordförande samt Jakob Mörndal, Mariette Hilmersson och Kristina Månesköld till nya styrelseledamöter. Detta sker efter fullföljt bud från Castellum.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra ledamöter som valdes för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Den extra bolagsstämman sammankallades på begäran av aktieägaren Castellum AB (publ) som representerade cirka 91,9 procent av antalet utestående aktier och röster i Kungsleden per dagen för utfärdandet av kallelsen.

Castellum fullföljde budet på Kungsleden den 15 november 2021.

På grund av det alltjämt osäkra läget kring spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har extra bolagsstämman genomförts genom enbart förhandsröstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021 och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

För mer information, vänligen kontakta:

Malin Axland, Chefsjurist Kungsleden, 070 690 65 99, malin.axland@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden, 0708 84 74 69, anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 43 182 Mkr. Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig