Pressmeddelanden

Ylva Sarby Westman ny CFO på Kungsleden

Ylva Sarby Westman blir ny CFO på Kungsleden. Ylva kommer fortsatt att vara koncernens vice VD. Samtidigt förstärks Kungsledens ledningsgrupp med Fredrik Sandell, idag bolagets Finanschef.

 

”Det är verkligen glädjande att Ylva nu blir Kungsledens nya CFO. Med 25 år i branschen varav 11 år i olika ledande positioner på Kungsleden är hon en av fastighetsbranschens mest erfarna och välmeriterade personer. Ylva har ett mycket värdefullt kunnande inom hela fastighetsaffären och är en erfaren och mycket uppskattad ledare,” säger Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden.

Ylva efterträder Kungsledens nuvarande CFO Magnus Jacobsson den 1 maj i år.

“För mig är det en fantastisk möjlighet att tillsammans med våra kompetenta och engagerade medarbetare få utveckla Kungsledens ekonomi- och finansfunktion och ta nästa steg på vår fortsatta resa” säger Ylva Sarby Westman vice VD och tillträdande CFO på Kungsleden.

Ylva Sarby Westman är född 1973 och är Civilingenjör med inriktning mot Fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har även varit vice VD på Newsec Investment och Fastighetsutvecklingschef på NCC Property Development innan hon 2009 började på Kungsleden.

Fredrik Sandell har arbetat 9 år på Kungsleden och är sedan 2016 bolagets Finanschef. Han är Civilekonom från Mälardalens högskola och har tidigare arbetat bland annat på Skandiabanken.

Regulatorisk

För mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, vice VD och tillträdande CFO, Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef │0708 84 74 69 │ anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se