Pressmeddelanden

Växande intresse för Kungsledens Oxel i Norrköping

Intresset för Kungsledens Oxel, en del av fastigheten Oxelbergen 1:2 i Norrköping växer. Norrköpings kommun, FläktGroup och den senaste hyresgästen Lundgrens el flyttar in på ytor om totalt cirka 1 100 kvm. Uthyrningarna motsvarar ett årligt hyresvärde om drygt 2,4 miljoner kronor.

​​

Konceptbild på Oxel, Norrköping. Foto: Kungsleden

”Oxelbergen är en fastighet med ett bra läge i en stimulerande miljö som passar väldigt bra för oss som ett modernt elföretag”, säger Henrik Hermansson, ägare på Lundgrens el.

”Det fortsatta intresset för Oxel är en bekräftelse på att det pågående moderniserings- och förädlingsprojektet är lyckat. Vår målsättning är att Oxelbergen-kvarteret ska bli en attraktiv och inspirerande arbetsplats för våra hyresgäster och deras anställda, med ett fokus på hållbarhet, bland annat kommer fastigheten förses med el från en ny solcellsanläggning och parkeringar utrustas med laddstationer för elbilar, säger Mats Eriksson, regionchef Västerås/Mälardalen på Kungsleden.

Fastigheten marknadsförs under konceptet ”Feel Good Working”. Med konceptet ”Feel Good Working” vill Kungsleden skapa en attraktiv och hållbar plats som inspirerar människor och uppmuntrar till en aktiv livsstil. Konceptet innebär bland annat att fastigheten kommer att erbjuda smarta lösningar, gemensamma sammanträdesrum, lounge, kaffebar och en inspirerande utomhusmiljö.

Kungsleden moderniserar och förädlar totalt cirka 5 900 kvm uthyrningsbar kontorsyta i fastigheten. Inflyttning planeras ske under andra kvartalet 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden | +46 8-502 052 20 | anna.trane@kungsleden.se
Tommy Svärd, marknadsområdeschef Norrköping Kungsleden | 011-470 78 20 | tommy.svard@kungsleden.se  Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se