Pressmeddelanden

Kungsleden stöttar utsatta i Västerås med insamling och luncher från hotellhyresgästen Plaza

Tillsammans med stadsmissionen och ledande Västeråsföretaget - Kungsleden stöttar utsatta i Västerås med insamling och luncher från hotellhyresgästen Plaza

Kungsleden stöttar utsatta kvinnor i Västerås tillsammans med en rad andra ledande Västeråsföretag via en insamling till Stadsmissionen. För varje företag som deltar skänker Kungsleden även 10 matlådor. Totalt handlar det om en insamling på 56 500 kr och 110 matlådor från hotellhyresgästen Plaza.

”Tack vare detta initiativ kan vi agera snabbt när det behövs. Vi kan ge individanpassat stöd som ibland är direkt livsavgörande. Med rätt resurser kan vi hjälpa de här kvinnorna utifrån befintliga verksamheter men även fortsätta att driva frågan kring skyddat boende, vilket idag saknas i hela länet”, säger Sofie Berglund, enhetschef Västerås Stadsmissions öppna dagverksamhet.

Coronakrisen innebär en tuff tid för många. Kungsleden startade därför en insamling tillsammans med sina hyresgäster för att stötta några av de som är mest utsatta under Covid-19 pandemin. Fler företag i Västerås har uppmärksammat initiativet och ville delta.

Initiativet stöttar en utsatt grupp i samhället och även en hyresgäst, då Kungsleden för varje företag som deltagit även skänker 10 matlådor till Stadsmissionen som köps in från hotellhyresgästen Plaza.

”I den utmanande situation vi alla befinner oss i är det viktigt för oss att hjälpa några av de som drabbas hårdast i den här krisen. Vi ser det viktiga arbetet Stadsmissionen utför och vill gärna stötta dem”, säger Mats Eriksson, Regionchef i Västerås/Mälardalen, Kungsleden.

Den här målgruppen är i vanliga fall extremt utsatt och nu i skuggan av pågående kris är utsattheten för vissa värre än någonsin.

Kungsleden har även ett samarbete med Fryshuset och projektet Barn till ensamma mammor. Läs mer om initiativet där 1 300 matlådor skänktes här.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Eriksson, Regionchef Västerås/Mälardalen, Kungsleden | 070-588 79 99 | mats.eriksson@kungsleden.se
Linda Morén, Marknadsansvarig Västerås/Mälardalen, Kungsleden | 076-206 67 80 | linda.moren@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se