Pressmeddelanden

Robert de la Motte ny marknadsområdeschef för Kungsleden i Kista

Robert de la Motte är ny marknadsområdeschef för Kista på Kungsleden. Han har lång erfarenhet från stads- och fastighetsutveckling och blir en nyckelperson i utvecklingen av Kungsledens kluster Kista City.

Robert de la Motte har över tio års erfarenhet från fastighetsbranschen från bland annat ICA Fastigheter och Atrium Ljungberg. Hans kompetens spänner över såväl nybyggnation som utveckling av befintliga bestånd. Han kommer närmast från ICA Fastigheter där han i sju år drivit projekt inom stadsutvecklingsstrategi och koncept.

”Jag vill tillsammans med våra hyresgäster fortsätta driva Kungsledens kluster i Kista genom att utveckla inspirerande och hållbara platser. Där ligger Kungsleden redan i framkant”, säger Robert de la Motte, marknadsområdeschef Kista på Kungsleden.

”Kungsleden är tredje största fastighetsägare i Kista vilket gör att vi har en viktig roll i att utveckla Kista för våra hyresgäster och besökare. Robert är med sin mångåriga erfarenhet inom stadsutveckling en mycket värdefull tillgång för oss”, säger Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden.

Kista är Stockholms största kontorsmarknad och Europas främsta och mest väletablerade ICT-kluster – ett Europas Silicon Valley. Varje dag arbetar och studerar över 40 000 människor i området som erbjuder en unik miljö för innovation och entreprenörskap. Kungsleden har en ledande roll för att bidra till utvecklingen av Kista och innehar ordförandeposterna i både Kista Science City och fastighetsägarnas initiativ Kista Science City Fastighetsägare.

Robert de la Motte tillträdde sin tjänst den 2 mars 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Stork, regionchef Stockholm Kungsleden | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se

Robert de la Motte, marknadsområdeschef Kista City Kungsleden | 08-503 052 02 | robert.delamotte@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden | 0708-84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se