Pressmeddelanden

Kungsledens VD Biljana Pehrsson föreslås som ny ledamot i Swedbanks styrelse

Valberedningen i Swedbank föreslår Kungsledens VD Biljana Pehrsson till ny styrelseledamot i Swedbank. Valet sker vid Swedbanks årsstämma den 26 mars.

”Detta är inte bara glädjande för Swedbank utan även för Kungsleden. Om Biljana Pehrsson väljs in i styrelsen tillförs Swedbank gedigen kompetens av förändringsarbete och goda kunskaper om fastighetsbranschen. Omvänt ger strategiskt styrelsearbete i Sveriges största bank breddade kunskaper och erfarenheter, av värde för Kungsleden”, säger Kungsledens styrelseordförande Charlotte Axelsson.

Biljana Pehrsson är vd i Kungsleden sedan 2013 och dessförinnan ledamot i Kungsledens styrelse mellan åren 2011 och 2013. Väljs Biljana Pehrsson in som ledamot i Swedbanks styrelse väljer hon att lämna sina styrelseuppdrag i Einar Mattson där hon varit styrelseledamot sedan 2017 och East Capital Baltic Property Fund där hon suttit i styrelsen och Advisory Board sedan 2013.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Trane, kommunikationschef, Kungsleden | 0708-84 74 69 | Anna.trane@kungsleden.se

 

 

 

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

 

 


Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2020 kl. 10:00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde genom aktiv förvaltning, utveckling samt strategiska förvärv och optimering av fastighetsbeståndet. Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Nära 90 procent av fastigheterna är koncentrerade till fyra utvalda tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Majoriteten är kontor, samlade i attraktivt belägna kluster. Kungsleden har fått betyget Green Star av GRESB och klassas som femte bästa fastighetsbolag i Europa inom hållbarhet. Kungsledens långsiktiga mål är att bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se