Pressmeddelanden

Kungsleden tecknar sex nya hyresavtal i Kista

Kungsleden har under våren tecknat sex nya hyresavtal i fastigheterna Kista One och Keflavik 1 i Kista. Kungsleden förlänger relationen med en befintlig hyresgäst och välkomnar fem nya hyresgäster i samband med uthyrningarna.

”Kista är en attraktiv miljö för innovation, utbildning och affärsverksamhet. Det stora intresset för Kista är glädjande och vi välkomnar våra nya hyresgäster och tackar Incell för det utökade förtroendet”, säger Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden.Den befintliga hyresgästen Incell, som utvecklar smarta batterilösningar för telekom-branschen, ökar sin kontorsyta i Kista One med 240 kvm till drygt 1 100 kvm.

De nya hyresgästerna är:

  • Molex Sweden AB som hyr 172 kvm i Kista One för sin distributionsverksamhet inom elektronikkomponenter.
  • Mjukvarubolaget Bitlog Software, som flyttar in på 320 kvm i Kista One.
  • CDK Global flyttar sin verksamhet inom digitala lösningar för bilåterförsäljare till 195 kvm i Kista One.
  • Redovisnings- och rådgivningsbolaget Aspia flyttar in på 554 kvm i Kista One.
  • Utbildningsbolaget Jensen Education som flyttar in på 689 kvm i Keflavik 1 för att göra plats åt vuxenutbildning.

Kista är Stockholms största kontorsmarknad och Europas främsta och mest väletablerade ICT-kluster – ett Europas Silicon Valley. Varje dag arbetar och studerar över 40 000 människor i området som erbjuder en unik miljö för innovation och entreprenörskap. Kungsleden har en ledande roll för att bidra till utvecklingen av Kista och innehar ordförandeposterna i både Kista Science City AB och fastighetsägarnas initiativ Kista Science City Fastighetsägare.

Avtalen, som löper mellan två och sex år, omfattar över 2 100 kvm och motsvarar ett samlat årligt hyresvärde om ca 6,15 Mkr.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Stork, regionchef Stockholm Kungsleden | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden | 08-503 052 20 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se