Pressmeddelanden

Kungsleden tecknar fem nya avtal i Västerås

Kungsleden har tecknat fem nya hyresavtal i Västerås omfattande ca 2 200 kvm kontorsyta. Avtalen, som avser de centralt belägna fastigheterna Ottar 5, Lorens 14 och Mimer 5, löper över fyra till fem år och motsvarar ett årligt hyresvärde om drygt 5,9 Mkr.

”Västerås är en av våra prioriterade tillväxtregioner och vi arbetar aktivt med att utveckla våra fastigheter för befintliga och nya hyresgäster. Det är mycket glädjande att vi nu kan hälsa två nya hyresgäster välkomna och även förlänga relationen med befintliga hyresgäster”, säger Mats Eriksson, regionchef Västerås/Mälardalen på Kungsleden.

De nya hyresgästerna är vårdbolaget DBI som hyr 460 kvm i Lorens 14 och Schysst käk Sverige som flyttar in på 242 kvm kontor i det toppmoderna nya konceptet B26 i Mimer 5. Joliv hyr 439 kvm i Ottar 5 för sin verksamhet inom IT-stöd till vård- och omsorgssektorn. Vidare utökar IT-konsultbolaget CGI sin kontorsyta till 226 kvm i Ottar 5, och revisions- och rådgivningsföretaget KPMG anpassar sina 856 kvm kontorsyta i Lorens 14.

”Vi har haft kontor i fastigheten under en lång tid och uppskattar både huset och läget. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Kungsleden nu när vi hade behov av att anpassa våra kontorsytor”, säger Per Sundberg, ansvarig för Real Estate på KPMG.

Melkerhuset (Ottar 5) har en uthyrningsbar yta om 20 405 kvm och en uthyrningsgrad om 95 procent. Skrapan (Lorens 14) har en uthyrningsbar yta 26 067 kvm och i samband med uthyrningarna en uthyrningsgrad om 98 procent. Den uthyrningsbara ytan i Mimer 5, där B26 ingår, omfattar 88 201 kvm är nu uthyrd till 94 procent.

Västerås är Sveriges sjätte största stad med mycket goda kommunikationer till Stockholm och inom Mälardalen. Kungsleden är stadens största kommersiella fastighetsägare med 575 000 kvm kontor, handel och industri/lagerlokaler i Västerås. Med strategiska lägen nära centralstationen och välkända fastigheter såsom Skrapan, Mimerkvarteren och Melkerhuset kan Kungsleden erbjuda unika och moderna kontorslokaler och samtidigt aktivt bidra till att utveckla centrala Västerås.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Eriksson, regionchef Västerås/Mälardalen Kungsleden | +46 21-40 44 85 | mats.eriksson@kungsleden.se
Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden | +46 8-502 052 20 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se