Pressmeddelanden

Kungsleden sänker energiförbrukningen i Danderyd

Kungsleden fortsätter arbetet med att reducera energiförbrukningen och nå målet att bli klimatpositiva 2035. I fastigheten Trekanten 5 i Danderyd har en geoenergianläggning installerats som sänker energiförbrukningen med 79 procent och minskar koldioxidbelastningen med minst 13,2 ton CO2e per år.

Tidigare i höst antog Kungsleden målet att bli klimatpositiva i hela värdekedjan senast år 2035, med delmålet att vara klimatpositiva i förvaltningen och fastighetsdriften år 2025. En viktig del i arbetet för att nå målen är att sänka energiförbrukningen i fastighetsbeståndet. Förra året installerade Kungsleden en geoenergianläggning i Danderyd som har minskat energiförbrukningen i fastigheten Trekanten 5 med hela 79 procent.

”Det här känns väldigt bra för oss, som fastighetsägare har vi ett stort miljöansvar och det går dessutom hand i hand med ekonomiska fördelar. Vi visste att vi måste hitta en ny lösning för kylan och det var en anledning till att vi valde det här systemet. Den totala energiförbrukningen minskas kraftigt och eftersom vi köper grön el blir miljöbelastningen väldigt låg”, säger Sven Stork, regionchef för Kungsleden i Stockholm.

Geoenergianläggningen består av kyl- och värmepumpar som ansluts till ett borrhålslager där de pumpar ner och hämtar upp värme och kyla ur berget. Den över 30 000 kvm stora fastigheten, som rymmer både kontor och restauranger, försörjs nu helt med fossilfri geoenergi.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Stork, regionchef | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se
Erik Florman, hållbarhetschef | 08-503 052 33 | erik.florman@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se