Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 3500 kvm i Linköping och Nyköping

Kungsleden tecknar hyresavtal om 3 489 kvm i Linköping och Nyköping. Avtalen gäller både nya och befintliga hyresgäster och motsvarar ett årligt hyresvärde på cirka 3,5 mkr.

”Vi är glada att vi både tecknar avtal med nya hyresgäster och förlänger med befintliga. Det visar att Kungsleden är en attraktiv hyresvärd i Linköping och Nyköping som ser kundens behov och tänker långsiktigt,” säger Tommy Svärd som är marknadsområdeschef på Kungsleden.

I Linköping har Kungsleden bland annat tecknat ett sexårigt avtal med Rexel Sverige AB om cirka 1060 kvm samt ett femårigt avtal med Elajo El & Energiteknik AB om 1050 kvm. Kungsleden hyr även ut 825 kvm i Nyköping till A-rengörarna i Sörmland AB. Det innebär att fastigheterna Kv Greken 5 och Gardisten 4 i Linköping är fullt uthyrda och att fastigheten Kv Asken 17 i Nyköping har en uthyrningsgrad på 75 procent.

”I samband med att vi slår ihop två verksamheter, Selga och Storel, är vi glada att ha hittat en lösning där vi tillsammans med Kungsleden utökar och moderniserar butik och kontor i Storels lokaler. Det är en effektiv och bra lösning för oss att kunna fortsätta vår verksamhet i lokaler vi haft sedan många år tillbaka, faktiskt sedan början av 80-talet. För oss är det viktigt med en hyresvärd som förstår vår verksamhet och våra behov och vi är glada över att förlänga avtalet med Kungsleden,” säger Bengt Berggren filialchef på Selga/Storel som ingår i Rexel Group.

Kungsleden äger sju fastigheter i Linköping och tre i Nyköping. 

För mer information, vänligen kontakta:

Tommy Svärd, marknadsområdeschef │011-470 78 20 │ tommy.svard@kungsleden.se
Anna Trane, kommunikationschef │0708 84 74 69 │ anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se