Pressmeddelanden

Kungsleden gör strategiskt förvärv i Västerås City

Kungsleden förvärvar fastigheten Västerås Mimer 6 från ABB. Fastigheten ligger strategiskt mitt i Kungsledens kluster Västerås City.

”Förvärvet gör det möjligt för oss att utveckla vårt kluster Västerås City. Vi ser fram emot att stärka kunderbjudandet ytterligare genom att skapa moderna och hållbara kontorsytor mitt i stan”, säger Mats Eriksson, regionchef Mälardalen.Kungsleden äger idag drygt 150 000 kvm kommersiella lokaler i centrala Västerås. Den förvärvade fastigheten, som består av ett parkeringshus med drygt 600 platser samt en byggrätt om 29 000 kvm BTA kontor och 12 000 kvm BTA för parkeringshus, ligger strategiskt mitt i klustret.

Kungsleden tillträder fastigheten den 30 september i år. Bygglov bedöms kunna erhållas för en tredjedel av byggrätterna under slutet av 2021 och för resterande del senast under 2026.  

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO | 08 503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden| 0708 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2020 ägde vi 210 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 387 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se