Pressmeddelande22 december 2020

Kungsleden gör flera uthyrningar i Kista

Kungsleden gör fyra uthyrningar i Kista om sammanlagt cirka 2 000 kvadratmeter. Belysningsföretaget Signify, hjälpredskapsföretaget Swereco, digitala medieföretaget Dicentia och teknikbolaget Now Electronics, väljer alla Kungsleden i Kista.

”Det är mycket glädjande att dessa uthyrningar innefattar kunder från flera olika branscher och att vi har företag som lämnar ett CBD-läge för Kista”, säger Sven Stork, regionchef Stockholm.Swereco flyttar in i Kista One (med fastighetsbeteckning Färöarna 3) i februari.

”En viktig faktor när vi valde Kungsleden och Kista One är att Kungsleden ligger i framkant vad gäller hållbarhet och de miljökrav vi ställer. Kistas geografiska läge med goda kommunala kommunikationer och bra anslutning till E4 och E18 var också centralt när vi nu flyttar från stan till Kista”, säger Lotta Kronåker Boström på Swereco.

Signify som hyr drygt 800 kvm flyttar till Kista One i juni. För Signify (tidigare Philips Lighting) var en viktig faktor att kunna inreda med bolagets egna belysningsprodukter vilket Kungsleden löser i de nya lokalerna.

Dicentia flyttar till Kungsledens lokaler i Keflavik 1 i maj. Även här var Kistas läge med bra kommunikationer och pendeltåg och buss till city viktigt.

Now Electronics förlänger och utökar sitt hyresavtal till 982 kvm med Kungsleden i fastigheten Hornafjord 1. Utökningen sker inför Now Electronics sammanslagning med Bitsim AB under första halvåret 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Stork, regionchef Stockholm, Kungsleden | 070 824 40 96 | sven.stork@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden | 0708 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig