Pressmeddelanden

Kungsleden fortsätter att emittera grönt

Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en ny grön 6-årig obligation till ett nominellt belopp om 700 Mkr. Samtidigt återköper Kungsleden kortfristiga obligationer med förfall under 2021 med ett sammanlagt nominellt belopp om 218 Mkr.

Obligationen som har slutligt förfallodatum per 25 september 2026 emitterades till en spread över Stibor motsvarande 1,5%. Av lånet löper 550 Mkr med en fast ränta motsvarande 1,593% och 150 Mkr av lånet löper med en rörlig räntebas motsvarande Stibor 3 månader. I samband med transaktionen har Kungsleden valt att omvandla lånet med fast räntebas till rörlig räntebas.

”Vi kan konstatera att intresset från investerare att placera i Kungsledens gröna obligationer är stort. Så här långt har vi totalt emitterat 2 000 Mkr i gröna obligationer under innevarande år. Genom emissionen etablerar vi en ny lägre prispunkt i marknaden och förbättrar ytterligare vår redan goda likviditetsställning. Andelen grön finansiering utgör nu ca 36% av vår totala låneportfölj,” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden | 070 690 65 97 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden | 0708 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2020 ägde vi 210 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 387 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se