Pressmeddelanden

Kungsleden får markanvisning i Västberga

Kungsleden har tecknat avtal med Stockholms stad om markanvisning avseende byggrätter för kontor och hotell på totalt 14 000 kvm i Västberga. Sedan tidigare äger Kungsleden grannfastigheten vilket i och med detta kommer möjliggöra en total utveckling om 22 500 kvm.

”Kungsleden är en stark aktör i Västberga och får nu möjlighet att utveckla den här platsen som har ett väldigt bra kommunikationsläge. Vi har jobbat med det här sen hösten 2017 och ser en stor potential i området”, säger Frida Stannow Lind som är affärsutvecklingschef på Kungsleden.

Exploateringsnämnden tog ett formellt beslut om markanvisningen vid ett möte den 11 juni 2020. Beslutet gör det möjligt för Kungsleden att med staden planera för en utveckling av platsen med hotell och kontor om cirka 22 500 kvm då Kungsleden sedan tidigare äger den intilliggande marken. Priset för de blivande byggrätterna i den nya markanvisningen är 5 350 kr per kvm bruttoarea för hotell och 6 230 kr per kvm bruttoarea för kontor. Priset kommer att indexregleras.

Nästa steg är att inleda detaljplanarbetet som kommer att ha ett tydligt fokus på hållbarhet och trygghet.

”Vi är en långsiktig fastighetsägare i Västberga och det ligger i vårt intresse att utveckla det här området till en levande, trygg och inspirerande plats”, säger Frida Stannow Lind.

Västberga Industriområde är en del av Kungsledens klusterstrategi som går ut på att samla fastigheter i attraktiva lägen vilket skapar ett starkare kunderbjudande och förvaltningssynergier. Västbergaklustret innefattar i dag sex fastigheter om cirka 40 000 kvm.

För mer information, vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, Affärsutvecklingschef Kungsleden | 070 690 61 84 | frida.stannow.lind@kungsleden.se
Anna Trane, Kommunikationschef, Kungsleden | 0708 84 74 69 | Anna.Trane@kungsleden@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se