Pressmeddelanden

Kungsleden emitterar grön obligation om 750 Mkr

Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en ny grön 5-årig obligation till ett nominellt belopp om 750 Mkr. Samtidigt återköper Kungsleden kortfristiga obligationer med förfall under 2021 med ett sammanlagt nominellt belopp om 412 Mkr.

Obligationen som har slutligt förfallodatum per 27 augusti 2025 emitterades till en rörlig ränta motsvarande Stibor 3 månader + 1,67% och genom emissionen etablerar Kungsleden en ny lägre prispunkt i marknaden.

 

”Det goda utfallet av emissionen visar att investerarna har börjat komma tillbaka till obligationsmarknaden och att intresset att placera i obligationer utgivna av kreditvärdiga emittenter som Kungsleden med ett tydligt hållbarhetsfokus är stort. Genom emissionen tar vi ytterligare ett steg mot vår målbild att all finansiering långsiktigt ska vara grön. Andelen grön finansiering utgör nu 33% av den totala låneportföljen,” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

For mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden | 070 690 65 97 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden | 0708 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2020 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 387 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se