Pressmeddelanden

Kungsleden bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2019 den 12 februari klockan 08.45

Onsdagen den 12 februari 2020 klockan 07.00 publicerar Kungsleden AB (publ) sin bokslutskommuniké för januari–december 2019.

Med anledning av detta bjuder Kungsleden in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media till en presentation av delårsrapporten där VD Biljana Pehrsson och CFO Magnus Jacobson kommenterar helåret och fjärde kvartalet.

Rapporten släpps klockan 07.00 och kommer att finnas tillgänglig på www.kungsleden.se/rapporter

Följ presentationen via telefonkonferens eller audiosändning kl. 08.45

Presentationen är på engelska och sker via telefonkonferens och audiosändning på https://www.kungsleden.se/investerare/kalender/2020/kungsleden-presenterar-bokslutet-2019/

Telefonnummer till konferensen:

SE: +46 (0)8 505 58 354

UK: +44 333 300 90 34

US: +1 83 382 30 586

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på www.kungsleden.se

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Anna Trane enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

För mer information vänligen kontakta:

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden |0708 84 7469| anna.trane@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press


Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde genom aktiv förvaltning, utveckling samt strategiska förvärv och optimering av fastighetsbeståndet. Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Nära 90 procent av fastigheterna är koncentrerade till fyra utvalda tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Majoriteten är kontor, samlade i attraktivt belägna kluster. Kungsleden har fått betyget Green Star av GRESB och klassas som femte bästa fastighetsbolag i Europa inom hållbarhet. Kungsledens långsiktiga mål är att bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se