Pressmeddelanden

Kungsleden avyttrar vakant fastighet i Täby

Kungsleden har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Täby Fräsen 1 till Hemsö Fastighets AB för 32 Mkr. Försäljningspriset överstiger fastighetens bokförda värde med ett par miljoner kronor.

Fastigheten omfattar 1 900 kvm uthyrningsbar area och har en vakansgrad om drygt 70%. Fastigheten kommer att frånträdas under det fjärde kvartalet 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Vice VD och CFO | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef | 08-503 052 04 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 mars 2020 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 912 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se