Pressmeddelanden

Idag invigs Östersunds nya häkte

Idag invigs Kriminalvårdens nya lokaler i Östersund som Kungsleden har utvecklat. Lokalerna erbjuder 3 000 kvm häktes- och frivårdslokaler på samma plats – något som inte funnits i Östersund sedan 2006.

Det nya häktet har bland annat kapacitet för 14 häktesceller samt två celler för isolering.

”För första gången på 14 år får Östersund ett riktigt häkte! Ett häkte som redan från start är anpassat för en modern häktes- och frivårdsverksamhet”, säger Mats Gidlund, Kriminalvårdschef Falun/Gävle/Östersund vid Kriminalvården.

Den nya byggnaden har utvecklats på Kungsledens fastighet Karlsund 5:2, belägen i Kungsledens kluster Östersund. Lokalerna har ritats och byggts utifrån Kriminalvårdens krav och önskemål. Hyresavtalen, som omfattar frivård och häktesverksamhet löper över 15 respektive 25 år.

”Jag är stolt över det arbete som vårt projektteam har genomfört. Samarbetet mellan Kriminalvården och Kungsleden har fungerat utmärkt”, säger Sven Stork, regionchef för Stockholm/Östersund på Kungsleden.

Häktet har byggts intill Trygghetens hus med anslutning till bland annat polisens arrestlokaler i syfte att skapa effektiva lösningar för både Kriminalvården och Polisen.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Stork, regionchef Stockholm/Östersund Kungsleden | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se
Sophie Löfving, chef projekt Kungsleden | 08-503 052 84 | sophie.lofving@kungsleden.se
Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden | 0708 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se