Pressmeddelanden

Erik Florman ny hållbarhetschef på Kungsleden

Erik Florman blir ny hållbarhetschef på Kungsleden. Han kommer närmast från Skanska där han varit gruppchef för hållbar affärsutveckling.

Erik Florman, ny hållbarhetschef på Kungsleden

Erik har en gedigen bakgrund inom hållbarhetsarbete från bygg- och fastighetssektorn och har drivit ett stort antal hållbarhetsprojekt. Utöver sin roll på Skanska har han även varit tillförordnad LEED-chef på Sweden Green Building Council med ansvar för koordineringen av LEED-arbetet i Sverige.

”Jag vill förstärka Kungsledens positiva kraft i samhället genom att verka för hållbara och attraktiva stadsdelar. Viktiga frågor blir att sänka klimatpåverkan från drift, hyresgästanpassningar och nybyggnation. Vi ska också satsa på återbruk och på att bygga den cirkulära ekonomin”, säger Erik Florman, tillträdande hållbarhetschef på Kungsleden.

”Kungsledens hållbarhetsarbete utgår från FN:s globala mål med fokus på miljö, mångfald, affärsetik, socialt ansvarstagande och hälsa. Vi skapar attraktiva och hållbara platser där människor inspireras och ett ambitiöst hållbarhetsarbete är en framgångsfaktor som blir allt viktigare. Eriks bakgrund inom samhällsutveckling och certifieringsarbete blir en stor tillgång för Kungsleden när vi nu ska stärka vårt hållbarhetsarbete och minska vårt klimatavtryck ytterligare”, säger Ylva Sarby Westman , vice vd på Kungsleden.

Erik Florman börjar på Kungsleden den 23 mars 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden |
08-503 052 27 |
ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden | 08-502 052 20 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se