Pressmeddelande12 oktober 2020

Beslut om utdelning vid extra bolagsstämma i Kungsleden

Vid Kungsledens extra bolagsstämma beslutades att dela ut 2,60 kr per aktie enligt styrelsens förslag.

Utdelningen sker med utbetalning vid två tillfällen om 1,30 kr per aktie. Avstämningsdagar fastställdes till den 14 oktober 2020 och den 30 december 2020 och utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Mot bakgrund av Covid-19-pandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Axelsson ordförande Kungsleden, | 070-222 64 88 | charlotte.axelsson@kungsleden.se

Anna Trane kommunikationschef Kungsleden | 0708 84 74 69 | Anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2020 ägde vi 210 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 387 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig