Pressmeddelanden

Marie Mannholt lämnar Kungsleden

Marie Mannholt, kommunikations- och marknadschef och medlem i Kungsledens ledningsgrupp sedan 2014, har valt att lämna sin tjänst.

”Marie har genom åren lett ett flertal strategiska transformationsprojekt inom kommunikation, IR, marknadsföring och fastighetskoncept och därigenom bidragit till ompositioneringen av hela bolaget. Hennes kompetens, erfarenhet och inspirerande ledarstil har varit mycket värdefulla och jag beklagar att hon nu väljer att lämna,” säger Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden.

”Det har varit både utvecklande och inspirerande att vara med och omvandla Kungsleden till vad det är idag – ett långsiktigt, kundorienterat, högkvalitativt och finansiellt stabilt fastighetsbolag. Kungsleden har gjort en fantastisk resa. Efter fem och ett halvt år känner jag att det är dags för mig att öppna upp för nya utmaningar,” säger Marie Mannholt.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-07-03 klockan 07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.