Pressmeddelanden

Kungsledens koncept ”3 min” uthyrt i Kista

Efterfrågan på flexibla och hållbara lokaler är stor och Kungsleden erbjuder därför nyckelfärdiga lokaler inom konceptet ”3 min”, med särskilt fokus på hållbarhet. Nyligen hyrdes en lokal i Kista ut till Nagarro Software AB.

”Att vara lyhörda för vad kunderna vill ha, våga prova nya lösningar och bidra till ett hållbart samhälle är viktigt för oss. Flexibilitet och snabbhet är starka trender och därför har vi tagit fram konceptet 3 min för hållbara, nyckelfärdiga lokaler”, säger Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden.

Kungsleden tar fasta på hållbarhet utifrån både klimat- och individperspektivet och vill skapa inspirerande platser för människor. 80 procent av möbler och miljöbelysning i de nyckelfärdiga kontoren är därför tillverkade av återbrukat material.  

Kungsleden har tre nyckelfärdiga lokaler inom 3 min-konceptet där all service och utrustning ingår i hyran, uppsägningstiden är flexibel och kunden kan flytta in samma dag som kontakten tas med Kungsledens uthyrare. Lokalerna finns i Danderyd, Kista och Stadshagen i Stockholm.

”Vi visste sedan tidigare att liknande koncept fungerade i Stockholm city. Nu vet vi att efterfrågan även finns utanför centrum”, säger Sven Stork.

Kista är Europas främsta ICT-kluster och här finns en stor mix av verksamheter – allt ifrån stora internationella koncerner till små start ups och ledande lärosäten. Området erbjuder en unik miljö för innovation och entreprenörskap.

Om Kungsledens kontor på 3 min

Alla Kungsledens nyckelfärdiga kontor har kaffebar och tre olika zoner. Lounge betecknar den sociala zonen med utrymme för mindre formella möten, arbete i grupp eller en fika med kollegorna. Work rymmer de mer traditionella arbetsplatserna med skrivbord i öppet landskap. Focus är den tysta avskärmade delen, med mindre rum och möjligheter till slutna möten och ostörda telefonsamtal. Läs mer på www.kungsleden.se/3min.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Stork, regionchef Stockholm, Kungsleden | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se 


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2019 kl.07:00 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde genom aktiv förvaltning, utveckling samt strategiska förvärv och optimering av fastighetsbeståndet. Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Nära 90 procent av fastigheterna är koncentrerade till fyra utvalda tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Majoriteten är kontor, samlade i attraktivt belägna kluster. Kungsleden har fått betyget Green Star av GRESB och klassas som femte bästa fastighetsbolag i Europa inom hållbarhet. Kungsledens långsiktiga mål är att bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se