Pressmeddelanden

Kungsledens HR-chef tar plats i ledningsgruppen

Kungsleden AB (publ) utökar sin ledningsgrupp med ytterligare en ordinarie medlem. Det är HR-chefen, Hanna Brandström som tar plats i ledningen för att höja den strategiska ambitionsnivån i det viktiga arbetet med att utveckla vår organisation och våra medarbetare.

Hanna är sedan knappt två år tillbaka HR-chef på Kungsleden och har varit adjungerad i Kungsledens ledningsgrupp sedan dess. Dessförinnan har hon lång erfarenhet från HR-arbete från sina år inom fordonsindustrin såsom General Motors Nordic och Opel/Chevrolet Sverige AB.

”För att vi ska nå våra högt ställda mål är det viktigt att vi arbetar strategiskt med att utveckla vår viktigaste tillgång – våra medarbetare och med denna utnämning höjer vi den strategiska ambitionsnivån ytterligare”, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

”Jag brinner för att kombinera affärsstrategier med medarbetar- samt kompetensfrågor och ser fram emot att få bidra med min erfarenhet för att bygga vidare på bolagets starka kultur och värdegrund med målet om att bli den mest attraktiva arbetsplatsen”, säger Hanna Brandström, HR-chef Kungsleden.

 

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden |

+46-8-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2019 kl.07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.