Pressmeddelanden

Kungsleden uppför ny byggnad om 1 500 kvm åt Region Skåne

Kungsleden har tecknat ett avtal med Region Skåne om att uppföra en ny byggnad för regionens räkning på fastigheten Ventilen 3 på Ventilgatan i Malmö. Region Skåne har tecknat ett 15-årigt grönt hyresavtal till ett totalt hyresvärde om cirka 60 Mkr.

Hyresavtalet avser lokaler för kontor och rättspsykiatrisk öppenvård om totalt cirka 1 500 kvm. Fastigheten ligger på Toftanäs i utkanten av Malmö – ett relativt nytt område med lager, logistik och kontor, som har goda förbindelser in till centrum.

Region Skåne och Kungsleden kommer att ha ett tätt samarbete under byggprocessen för att säkerställa att regionens specifika behov tillgodoses och att fastigheten blir hållbar och berikande.

”Vi är glada att kunna tillgodose Region Skånes behov av nya lokaler. Regionen hyr sedan tidigare i flera av våra fastigheter och ger oss nu fortsatt förtroende som hyresvärd”, säger Ulrica Sjöswärd, regionchef Göteborg/Malmö på Kungsleden.

”Att få nybyggda lokaler blir väldigt positivt för vår verksamhet. Den nya byggnaden kommer att bli modern, ändamålsenlig och med god tillgänglighet”, säger Jan-Christer Sandh, projektansvarig externa fastigheter på Region Skåne.

Kungsledens investering uppgår till 48 Mkr och byggnaden kommer att certifieras enligt LEED Silver med ambitionen att uppnå guldnivån för energidelen. Byggstarten är planerad till september 2019 och tillträde beräknas ske under fjärde kvartalet 2020. Projektet är upphandlat enligt Lagen om offentlig upphandling.

För mer information vänligen kontakta: 

Ulrica Sjöswärd, regionchef Göteborg/Malmö Kungsleden | 073-803 12 09| ulrica.sjosward@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 20/8 2019 kl. 07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.