Pressmeddelanden

Kungsleden rekryterar Victoria Sandkvist som transaktionschef

Kungsleden har rekryterat Victoria Sandkvist som ny transaktionschef. Hon tillträder tjänsten i början av mars 2019.

Victoria har flerårig erfarenhet av fastighetstransaktioner från bank och fastighetsbolag och kommer närmast från en roll som Affärsprojektledare på Hemsö. Dessförinnan har hon arbetat med fastighetsfinansiering, bland annat som Senior Manager Finance på Hemsö och tidigare som biträdande kundansvarig på SBAB. Victoria har en civilingenjörsexamen med fastighetsekonomisk inriktning från Lunds Universitet.

”Vi är mycket glada över att ha rekryterat Victoria och ser fram emot att välkomna henne till Kungsleden i början av mars. Hennes erfarenhet från fastighetstransaktioner och -finansiering blir ett värdefullt tillskott i det fortsatta arbetet med att optimera och expandera Kungsledens fastighetsportfölj”, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CIO på Kungsleden

”Jag ser fram emot att bli en del av Kungsledens transaktionsteam och att få vara med och bidra till en fortsatt positiv utveckling av fastighetsportföljen”, säger Victoria Sandkvist.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden |

+46-8-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2019 kl.07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.