Pressmeddelanden

Kungsleden offentliggör uppdaterat grundprospekt för Medium Term Note - program

Kungsleden AB (publ.) (”Kungsleden”) offentliggör idag uppdaterat grundprospekt för bolagets MTN- program med en ram om 8 miljarder kronor eller motsvarande i euro eller norska kronor.

Grundprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 25 och 26 §§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det nya grundprospektet daterat 29 maj 2019 ersätter tidigare grundprospekt daterat 31 maj 2018. Det uppdaterade grundprospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens webbplats www.fi.se och på Kungsledens webbplats www.kungsleden.se

Stockholm, 2019-05-29

Kungsleden AB (publ)

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 |

biljana.pehrsson@kungsleden.se

Magnus Jacobson, CFO Kungsleden | 08- 503 052 62 |

magnus.jacobson@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2019 kl.13.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.