Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut totalt 3 400 kvm i Kista till Tibble Gymnasium och Enaco Sverige AB

Kungsleden AB (publ) har tecknat ett grönt hyresavtal om 2 325 kvm med Tibble Gymnasium i Fastigheten Keflavik 1 samt ett grönt hyresavtal om 1 121 kvm med Enaco Sverige AB i fastigheten Torsnäs 1. Fastigheterna är belägna i Kungsledens kluster Kista City.

”Det är mycket på gång i Kista just nu och vi är väldigt glada att kunna hälsa två nya hyresgäster välkomna till denna spännande stadsdel”, säger Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden.

Hyresavtalet med skolkoncernen Tibble Gymnasium avser 2 325 kvm specialanpassade lokaler på Isafjordsgatan 30 C och löper på tio år. Tibble Gymnasium tillträder lokalerna den 1 juni 2020. 

”Det känns väldigt bra att vi har hittat den perfekta lokalen för starten av vår nya gymnasieskola, Tibble Campus Kista. Kista är ett framtidsområde och skolans närhet till Stockholms universitets institution för data- och systemvetenskap samt KTH:s Electrum skapar unika möjligheter för våra elever”, säger Niklas Pålsson, vd Tibble Gymnasium.

Hyresavtalet med Enaco Sverige AB, ett företag som levererar samhälls- och verksamhetskritisk infrastruktur såsom datahallar och reservkraft, avser 1 121 kvm nyrenoverade kontorslokaler på Skalholtsgatan 9 och löper på fem år. Enaco tillträder lokalerna den 1 augusti 2019.

”Vi är mycket nöjda över att vi har hittat en lokal som passar våra behov i ICT-klustret Kista och ser fram emot att flytta in”, säger Björn Pihlgren, chef för affärsstöd på Enaco Sverige AB.

Kista är en av Stockholms största kontorsmarknader och Europas främsta och mest väletablerade ICT-kluster – ett Europas Silicon Valley. Varje dag arbetar och studerar över 40 000 människor i området som erbjuder en unik miljö för innovation och

entreprenörskap. Kungsleden har en ledande roll för att bidra till områdets utveckling och är tredje största fastighetsägare i Kista.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2019 kl.07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdetsutveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och tillaktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.