Pressmeddelanden

Kungsleden höjs till Investment Grade (Baa3) med stabila utsikter av Moody´s

Kungsleden har höjts till Investment Grade med stabila utsikter av ratinginstitutet Moody´s. En Investment Grade-rating ökar förutsättningarna att uppnå ännu lägre kapitalkostnad och att reducera refinansieringsrisken ytterligare.

”De senaste årens målmedvetna arbete med att öka kvaliteten i fastighetsportföljen och att fokusera på de starkaste hyresmarknaderna kombinerat med att succesivt stärka Kungsledens finansiella ställning, har resulterat i att Kungsleden uppfyller kraven för ett Investment Grade-bolag. Uppgraderingen ger oss ännu bättre förutsättningar att långsiktigt bredda investerarbasen, åtnjuta ännu fördelaktigare finansieringsvillkor och säkra finansiering på långa löptider”, säger Kungsledens vd Biljana Pehrsson.

Kungsleden har under de senaste åren ökat sin upplåning från kapitalmarknaden och därigenom breddat sina finansieringskällor. Idag har Kungsleden en utstående volym om 6,5 miljarder kronor under det icke säkerställda MTN-programmet (Medium Term Note) med en ram om 8 miljarder kronor. Därutöver finns ett företagscertifikatprogram med en ram om 2 miljarder kronor.

Länk till Moody´s pressmeddelande: https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Kungsleden-to-Baa3-from-Ba1-outlook-stable--PR_403376

Stockholm, 2019-06-20

Kungsleden AB (publ)

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Magnus Jacobson, CFO Kungsleden | 08- 503 052 62| magnus.jacobson@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/media/pressmeddelanden

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019 kl.07:30 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.