Pressmeddelanden

Kungsleden etablerar Sportcenter på Finnslätten och hyr ut 2 350 kvm

Kungsleden arbetar tillsammans med bland andra ABB, Västerås stad, Mälardalens Högskola, Northvolt, Bombardier och ABB Industrigymnasium med att utveckla Finnslätten till ett högteknologiskt forsknings- och utvecklingsområde under arbetsnamnet Vision Finnslätten. För att nå dit behövs bland annat ett bredare utbud av service och upplevelser i området. Ett steg i denna riktning är Kungsleden Sportcenter som byggs i den norra delen av området. Kungsleden har hyrt ut 2 350 kvm som kommer att nyttjas av Friskis & Svettis, Västerås Boule Klubb och Korpen.

”Kungsleden Sportcenter ger en unik möjlighet för olika idrotter att samsas under samma tak i ett av Västerås mest spännande utvecklingsområden, där nya arbetstillfällen och verksamheter håller på att växa fram. Idrotten är en viktig del för att människor i alla åldrar ska må bra och Kungsleden Sportcenter kommer att bli ett starkt komplement till Västerås övriga idrottsliv”, säger Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande i Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande i Västerås stad.

Den första etappen omfattar drygt 3 000 kvm och är placerad i byggnad 391 på Finnslätten. Kungsleden Sportcenter kommer till en början att innehålla Friskis & Svettis på cirka 800 kvm, Västerås Boule klubb på cirka 650 kvm (åtta banor), Korpen med bland annat skateboardramper och parkourpark på cirka 890 kvm samt en sporthall på cirka 700 kvm. Förhandlingar pågår även med en aktör som kommer att driva café i sportcentret.

Sporthallen kommer på dagtid att användas av gymnasieskolor som förlägger idrottstimmar till Kungsleden Sportcenter. I övrigt kommer olika idrottsklubbar att hyra sporthallen främst på kvällar och helger.

”Vi har i vårt arbete med Vision Finnslätten genomfört två större undersökningar bland anställda på Finnslätten. Dels en undersökning kring hälsa och service, dels en om resvanor. I hälsoundersökningen framkom att det som efterfrågades allra mest var inomhusgym och träningsmöjligheter. Det gör att det är extra roligt att nu kunna presentera Kungsleden Sportcenter”, säger Mats Eriksson, regionchef Mälardalen på Kungsleden.

Först att starta igång sin verksamhet blir Friskis & Svettis som öppnar upp dörrarna den 9 januari, därefter kommer sporthallen att öppna den 1 mars 2020 och bouleklubben samt Korpen öppnar den 1 september 2020.

Finnslätten, Västerås. Foto: Kungsleden.

For mer information, vänligen kontakta:

Mats Eriksson, regionchef Mälardalen Kungsleden | 021-40 44 85 | mats.eriksson@kungsleden.se |

Stefan Brandberg, idrottschef, Västerås Stad |021-39 15 12| stefan.brandberg@vasteras.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2019 kl. 07:17.

 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde genom aktiv förvaltning, utveckling samt strategiska förvärv och optimering av fastighetsbeståndet. Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Nära 90 procent av fastigheterna är koncentrerade till fyra utvalda tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Majoriteten är kontor, samlade i attraktivt belägna kluster. Kungsleden har fått betyget Green Star av GRESB och klassas som femte bästa fastighetsbolag i Europa inom hållbarhet. Kungsledens långsiktiga mål är att bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se