Pressmeddelanden

Kungsleden etablerar egen driftorganisation med kundservice i fokus

Kungsleden, som äger och förvaltar kommersiella fastigheter på tillväxtmarknader i Sverige, har beslutat att etablera en egen driftorganisation för att bli ännu starkare i sin service till kunderna.

Kungsleden anpassar och utvecklar kontinuerligt sitt erbjudande utifrån kundens och områdets behov och har sedan tidigare lokala förvaltningskontor på sex orter. Genom att bygga upp en egen driftverksamhet med lokal närvaro tar bolaget ytterligare steg mot sin vision – att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag.  

”Med drift i egen regi kommer vi att komma ännu närmare kunden, vilket är en mycket viktig framgångsfaktor för oss. Vår ambition är att leverera det lilla extra till kunderna och att samtidigt kunna växla upp inom miljö och hållbarhet”, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Rekryteringen av 19 nya medarbetare som ska ansvara för fastighetsdriften i Stockholm och Göteborg/Malmö har redan påbörjats. För att säkerställa den mångfald som Kungsleden långsiktigt strävar efter har både Isaksson Rekrytering och Just Arrived anlitats som rekryteringspartner.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Stork, Regionchef Stockholm | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se

Ulrica Sjöswärd, Regionchef Göteborg/Malmö | 031-755 56 31 | ulrica.sjosward@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2019 kl.07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.