Pressmeddelanden

Tina Lindh och STUDIO i Malmö vinnare av SGBC Award 2018

Tina Lindh, fastighetsutvecklare hos Kungsleden AB (publ) är årets vinnare av Swedish Green Building Council (SGBC) Award 2018 och tilldelades, priset för ”Ett positivt bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling”, under en ceremoni i Stockholms stadshus. Även STUDIO (Tyfonen 1) i Malmö tilldelades priset för Årets LEED-byggnad.

Swedish Green Building Council´s motivering till Tinas pris:
I en värld där vi tillbringar alltmer av vår tid i byggnader är det allt viktigare att vi mår bra medan vi är där. Genom sitt engagemang för fysisk och mental hälsa har årets vinnare varit en av drivkrafterna när det gäller välbefinnande i byggnader. Hon var en av personerna bakom den första registrerade WELL-certifieringen i Sverige och har sedan dess fortsatt arbeta för att öka kunskapen om välbefinnande, hållbarhet och jämställdhet. Hennes engagemang har lett till att allt fler aktörer har fått upp ögonen för dessa viktiga frågor och börjat bygga med välbefinnandet i åtanke”.
 

”Tinas fokus på människans välmående skiner igenom i alla hennes projekt, nu även i senaste projektet Eden i Hyllie. I Edens koncept - Symbiotic building, tar Tina välmåendet till nästa steg, där byggnaden och människan samverkar i symbios för ett optimalt syfte”, säger Frida Stannow Lind, Affärsutvecklingschef Kungsleden.

”Kungsleden förvärvade konceptfastigheten STUDIO av Skanska i mars och det gör oss extra glada att STUDIO vann priset för Årets LEED-byggnad med motiveringen: STUDIO-projektet förenar näringsliv med kulturliv och är en mötesplats dygnet runt. Det är ett utmärkt exempel på hållbarhetsarbete genom samarbete mellan fastighetsägaren och entreprenören som främjar LEED-varumärket. Utöver det har projektet en grundligt genomarbetad gestaltning och en trivsam inomhusmiljö som är ett positivt inslag i stadsmiljön”, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

Priset för Årets LEED-byggnad tilldelades Hållbarhetschefen, Hans Wallström på Skanska CDN som utvecklat fastigheten.

För mer information vänligen kontakta:
Tina Lindh, Fastighetsutvecklare Kungsleden | 040-17 44 24 | tina.lindh@kungsleden.se
Frida Stannow Lind, Affärsutvecklingschef Kungsleden | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl.14.30

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.