Pressmeddelanden

Kungsleden utökar ramen på sitt MTN-program och uppdaterar prospekt

Kungsleden AB (publ.) (”Kungsleden”) har beslutat att utöka ramen på sitt MTN- program för obligationsupplåning från 5 miljarder SEK till 8 miljarder SEK och offentliggör idag ett uppdaterat prospekt.

”Kungsleden har sedan MTN-programmet lanserades för drygt ett halvår sedan framgångsrikt ökat sin upplåning i kapitalmarknaden genom emissioner av icke säkerställda obligationslån, inklusive en betydande andel gröna obligationer. Syftet med att utöka ramen på programmet är att även framgent kunna dra nytta av det goda placerarintresset från kreditinvesterare, inte minst när det gäller gröna obligationer, och att därmed fortsätta diversifiera vår upplåning”, säger Kungsledens vd Biljana Pehrsson.

Det nya grundprospektet är daterat 31 maj 2018 och ersätter tidigare grundprospekt daterat 25 september 2017. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Kungsledens webbplats www.kungsleden.se.

Stockholm, 2018-05-31

Kungsleden AB (publ)

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 |

biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 |

anders.kvist@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-05-31 kl.15.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.