Pressmeddelanden

Kungsleden tecknar ett 10 årigt hyresavtal med Region Skåne

Kungsleden förlänger relationen med befintlig hyresgäst – Region Skåne genom ett nytt hyresavtal på tio år om ca 6 Mkr. Hyresavtalet avser lokaler för allmänpsykiatri om totalt ca 2 900 kvm och omfattar hela fastigheten Julius 1 i centrala Malmö.

Fastigheten Julius 1 uppfördes 2003/2004 och är en modern kontorsfastighet strategiskt belägen på Södervärn, en stor kommunikationshubb för regionbuss och stadsbuss, i centrala Malmö. Inom gångavstånd finns även Citytunneln och Skåne Universitetssjukhus.
Hyresavtalet med Region Skåne är ett grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda vilket ligger helt i linje med bådas miljöprofil. Tillträde sker i januari 2019.

”Vi är mycket glada över att Region Skåne ger oss fortsatt förtroende som hyresvärdar och har valt vår fastighet på Södervärn för sin kommande samlokalisering av allmänpsykiatri. Region Skåne är hyresgäst hos oss redan idag och när det visade sig att de hade behov av samlade ytor insåg båda parter att detta var en bra lösning.” säger Ulrica Sjöswärd, Fastighetschef Göteborg/Malmö Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Gert Ternström, Marknadsområdeschef Malmö | +46 40 17 44 13 | gert.ternstrom@kungsleden.se

Ulrica Sjöswärd, Fastighetschef Göteborg/Malmö | +46 31 755 56 31 | ulrica.sjosward@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.