Pressmeddelanden

Kungsleden tecknar 20-årigt hyresavtal gällande en ny vårdcentral i Gallerian i Eskilstuna

Kungsleden AB (publ) har tecknat ett nytt hyresavtal med Södermanlands Läns Landsting för en Vårdcentral i den centralt belägna Gallerian i Eskilstuna. Hyresavtalet avser 1 425 kvadratmeter och löper på tjugo år med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mkr per år.

Gallerian (som består av fastigheterna Vårblomman 8 och 11 samt Visheten 14 och 15) ligger mitt i det mest centrala av Eskilstuna, längs med den nyligen upprustade Kungsgatan och vid Fristadstorget. Fastigheten består av markplan med handelsytor, övre plan med kontorslokaler och gym samt källarplan med bland annat garage och bowling. Det pågående utvecklingsprojektet i Gallerian avser handelsytorna i markplan och syftar till att skapa en mer modern och attraktiv mötesplats för Eskilstunaborna.
Hyresavtalet gällande en Vårdcentral, tillsammans med tidigare tecknade hyresavtal med Systembolaget och Hemköp, är en del av det aktiva uthyrningsarbetet som pågår och en del av utvecklingen av Gallerian. Det
beräknas vara klart under senare delen av år 2019.

Hyresavtalet med Södermanlands Läns Landsting är ett tjugoårigt avtal med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mkr per år. Hyresavtalet är ett grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda vilket ligger helt i linje med bådas miljöprofil. Beräknad inflyttning sker under andra kvartalet 2019.

”Vi är mycket glada att kunna erbjuda nya ytor till Vårdcentralen och det ligger helt i vår linje med den nya hyresgästsmixen, att kunna erbjuda bra service till Eskilstunaborna”, säger Mats Eriksson, fastighetschef Kungsleden.  

Mats Eriksson, fastighetschef, Kungsleden | 021-40 44 85 | Mats.eriksson@kungsleden.se 


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni kl.07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.