Pressmeddelanden

Kungsleden säljer handelsfastighet i Katrineholm

Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Lövkojan 10 i Katrineholm. Försäljningen är ett led i Kungsledens kontinuerliga optimering av fastighetsportföljen.

Fastigheten omfattar 8 500 kvm butik, kontor och lagerlokaler. Försäljningspriset uppgår till 55 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt, vilket är i nivå med det bokförda värdet. Frånträde kommer att ske i juni 2018 och det årliga driftnettobortfallet uppgår till 2,7 Mkr. Försäljningen innebär att Kungsleden lämnar Katrineholm.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Gerdin, Transaktionschef | +46-8-503 052 26 | henrik.gerdin@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden |

+46-8-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande 2018-05-31 kl.07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.