Pressmeddelanden

Kungsleden har uppnått 50% uthyrningsgrad i The Rotterdam District i Värtahamnen

Kungsleden AB (publ) har tecknat ett nytt hyresavtal med Vision i fastigheten Rotterdam 1 om ca 3 300 kvadratmeter. I och med det har bolaget uppnått en uthyrningsgrad om 50% och projektet går nu in i ett genomförandeskede. Uthyrningen till Vision innebär att Kungsleden det senaste året totalt hyrt ut 9 400 kvm med en årlig hyresvolym på ca 28 mkr.

I hjärtat av den nya stadsdelen Värtahamnen utvecklar Kungsleden fastigheten Rotterdam 1 till ”The Rotterdam District”. Under första kvartalet 2019 börjar arbetet med att bygga om fasad och entréer för att skapa ett modernt och harmoniskt uttryck, ombyggnad av den entréerna utmed Hangövägen och den befintliga restaurangen bidrar till att skapa en aktiv bottenvåning i linje med stadsdelens utvecklingsplaner.  

”Värtahamnen kommer få en helt ny skepnad under de kommande åren och det ligger helt i linje med Kungsledens vision om att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi är glada över att våra hyresgäster vill vara med oss på denna spännande resa”, säger Christina Lindblom, marknadsområdeschef på Kungsleden.

Kungsleden är en av Stadsutvecklarna i Värtahamnen som tillsammans med övriga fastighetsägare och Stockholms stad bidrar till att en sluten hamn öppnas upp för allmänheten och skapar en unik ny stadsdel intill havet.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Stork, Fastighetschef Stockholm | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-12-05 kl.07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.