Pressmeddelanden

Kungsleden förstärker inom affärsutveckling

Kungsleden utvecklar och förstärker sin organisation genom att inrätta en Affärsutvecklingsavdelning med Frida Stannow Lind som chef. Frida kommer i sin nya roll som Affärsutvecklingschef att i nära samarbete med VD och Fastighetscheferna arbeta för att maximera fastigheterna och projektens lönsamhet samt att identifiera, utveckla och implementera nya tjänster och produkter som kunderna efterfrågar.

I affärsutvecklingsavdelningen ingår ledning, samordning och utveckling av uthyrnings-, projekt-, fastighetsutvecklings- samt teknikverksamheten.

Till den nyinrättade teknikavdelningen har Mattias Bergström rekryterats till Teknisk Chef. Mattias tillträder sin tjänst i september och kommer närmast från AMF Fastigheter där han jobbar som teknisk förvaltare och samordnare av de tekniska förvaltarna.

För att hålla fortsatt hög takt inom fastighetsutvecklings- och projektverksamheten har organisationen förstärkts med Tina Lindh som ansvarig Fastighetsutvecklare i Göteborg och Malmö samt Arne Pellas som Projektchef i Stockholm och Mälardalen. Tina
kommer närmast från Castellum i Malmö där hon har haft rollen som projektledare. Arne Pellas har en lång och gedigen erfarenhet som beställare av kommersiella projekt och kommer närmst från CM projekt där han arbetat som projektledare. Båda tillträdde sina tjänster i början av april 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-07-09 kl.08.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.