Pressmeddelanden

Kungsleden emitterar obligationslån om 850 miljoner kronor

Kungsleden AB (publ) har under sitt MTN program emitterat två icke- säkerställda obligationslån med en löptid på 3 år respektive 18 månader på den svenska marknaden. Lånen uppgår sammanlagt till 850 miljoner kronor.

Det 3 åriga lånet med ett lånebelopp om 250 miljoner kronor har en rörlig kupongränta motsvarande STIBOR 3M plus 1,8 procent vilket innebär en initial kupongränta om ungefär 1,38 procent. Lånet med en löptid på 18 månader med ett lånebelopp om 600 miljoner kronor har en fast ränta motsvarande swapräntan på 1,5 år plus 1,2 procent, vilket motsvarar en fast kupongränta om 0,95 procent. Den genomsnittliga räntan för lånen uppgår initialt till 108 räntepunkter.

Likviden från obligationsemissionen kommer primärt att användas till att återbetala del av ett kortfristigt banklån med syfte att sänka den säkerställda belåningsgraden

Danske Bank agerade som Arrangör och Arctic Securities som Medarrangör. Kungsleden avser att notera obligationslånen på företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 12/1 2018 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.